Fremtidens bank er heldigital

Foto: Bent Gjendem

Dagens nye generasjon bank har ingen filialer. Smarttelefonen har skapt visse forventninger til brukeropplevelse og folk ønsker å gjøre alt fra telefonen. Bankene er nødt til å tilpasse ved å lage stadig bedre digitale løsninger.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Monobank er en ren nettbank. Banken, som åpnet i 2015, har konsesjon fra norske myndigheter lik vanlige banker. Banken driver vanlig bankvirksomhet men alt skjer på nett.

– Vi tilhørere en helt ny gruppe banker som bruker teknologi på en innovativ måte for å tilby banktjenester, forklarer CEO Bent Gjendem.

For eksempel skjer søknad om lån på nett, via en enkel prosess der kundene får raskt svar.

– Vi har veldig bevisste brukere, sier han.

Tre ting har forandret hvordan man driver bank: minibank, nettbank og bank-ID/elektronisk signatur. Dermed har ikke kundene behov for å gå i banken. De kan likevel snakke med banken om de trenger det via chat, mail eller telefon.

– Vi er en bank—i motsetning til de tradisjonelle—som er heldigital, det vil si laget på den nyeste teknologien. Det er enkelt å bruke for kunden og det er lave kostnader å drive virksomhet. Filial kommer vi aldri til å ha. Vi har et kontor å holde til—et sted må vi sitte.

Smarttelefon har «skylden»
Smarttelefonen—spesielt iPhone 4—har forårsaket store endringer for bankene. Folk flest er blitt komfortable med mail på telefon og etter hvert med apper—inkludert bankapper. Folk er også blitt vant med å bruke telefonen til å handle på nett. I dag er dette en naturlig del av hverdagen.

– Det som skjer da når man bruker telefon med eksepsjonelt godt brukergrensesnitt er at folk får forventninger til brukeropplevelsen. De brukeropplevelsene det lager, får også påvirkning for bank. Folk forventer og forholder seg til at bank skal være like enkelt som Facebook—selvfølgelig med litt mer sikkerhet ved innlogging. Der er vi, vi er en bank som er kommet ut av dette teknologiske skiftet som fullt og helt forstår dette, hevder Gjendem.

Fremdeles skjer de fleste lånesøknader med PC eller Mac, men over 40 % av Monobanks lånesøknader skjer fra mobil.

– Kundene vil helst gjøre alt på mobilen, påpeker han.

– Bak forhenget er vi en Skybasert bank. I gamle dager var det servere på bakrommet. Vi bruker løsninger fra Microsoft til effektiv drift. Kundene merker ikke noe til det, bortsett fra at det går raskt og de får det til.

Vil at kunden skal si «Wow!»
– Kjernebrukstjenestene vil ikke endre seg, som innskudd, lån og overføring av penger. Vårt fokus er på å lage de beste kundeopplevelsene. Vi vil at kunden skal si «Wow! Dette var veldig bra». Den opplevelsen ønsker vi å skape hos kundene.

Når det gjelder fremtidens bank, tror Gjendem på bedre bankløsninger for familier med barn under 18.  Han tror overføring til utlandet blir enklere, raskere og tilnærmet gratis. Han tror også på mindre bruk av kontonummer og at det blir mer vanlig å oppbevare mindre beløp i forskjellige apper.

Det er klart at ansatte i banknæringen føler usikkerhet i forhold til stadig mer automatisering. Gjendem har tro på at også dette teknologiske skiftet vil føre til flere jobber, men at det blir andre typer jobber enn de som forsvinner.

– Jeg er egentlig veldig positiv og optimistisk til fremtiden overfor banknæringen. Det kommer først og fremst kundene til gode, avslutter han.

monobank.no 

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.