Hvordan bygge bro mellom de ulike aktørene i byggenæringen?

Foto: Madeleine Bergheim

Bygg Reis Deg vil skape byggenæringens viktigste møteplass. Møteplassen tilbyr Norges største byggevareutstilling, konferanser, seminarer og sosiale møteplasser. Det finnes mange ulike arenaer for de ulike bransjene i byggenæringen, men ingen felles trenings-arena hvor alle ansatte i alle bransjer er involvert. Det ønsker Bygg Reis Deg å gjøre noe med. Årets nyhet på Bygg Reis Deg er at seminarer, konferanser og sosiale møte-plasser samles under fellesbetegnelsen «Det Norske Byggemøte».

– I vårt første programkomitèmøte kom det frem at aktørene ønsker seg en møteplass som fremmer samspill og dialog på tvers av særinteresser og som bidrar til å fremsnakke norsk byggenæring. Det er mange prosesser vi er gode på i Norge, og Bygg Reis Deg er en perfekt arena for å vise frem de gode forbilde prosjektene, sier Gunnar Glavin Nybø, Administrerende Direktør, Bygg Reis Deg AS.

«Det Norske Byggemøte» skal være en nasjonal møteplass for hele verdikjeden i byggenæringen. Byggemøte vil samle aktører innen arkitektur, design, bygg og anlegg, entreprenører, håndverkere, varehandel, og rådgivere. Sammen skal vi bygge omdømme, stolthet og kompetanse for norsk byggenæring.

– For å reise morgendagens Norge på en bedre og mer samfunnsøkonomisk måte trenger vi bedre samspill og flere som tar ibruk de verktøy og materialer som allerede finnes.  Vi skal sørge for økt samarbeid og dialog mellom de som har ambisjoner utover sin egen virksomhet og rolle. Målet for «Det Norske Byggemøte» er kunnskapsdeling og økt verdiskaping med mindre samlet miljøbelastning fra byggenæringen. Dette betyr økt konkurransekraft og bedre inntjening for de som er best til å spille på lag, er fremoverlente og nytenkende, sier Nybø.

– Bygg Reis Deg ønsker å ta en tydeligere rolle i utviklingen av byggenæringen og tar initiativ til at de ulike aktørene i verdikjeden kan samspille om byggeprosessens muligheter og utfordringer fra A til Å. Bygg Reis Deg ønsker via «Det Norske Byggemøte» å etablere en arena for dialog hvor næringen kan snakke sammen og finne felles praktiske og bærekraftige løsninger som bidrar til økonomisk, samfunnsmessig og miljømessige gevinster.

– Vi fant ut at alle aktører i næringen har deltatt på et byggemøte en eller annen gang. Derfor registrerte vi Det Norske Byggemøte i håp om å samle alt fra Arkitekten til Snekkern på en og samme læringsarena. Vi skal sørge for at alle aktører på ulike nivåer fra ulike bransjer føler nytten av å komme til oss for å dele sine erfaringer, og gjøre som på et byggemøte; å avstemme status, planlegge videre fremdrift, samordne ressurser og sørge for et optimalt samspill.

Vi skal skape byggenæringens viktigste møteplass på Bygg Reis Deg 2017, så nå er det opp til de respektive bransjene og aktørene å bli med på laget og vise samspill i praksis, avslutter Nybø.