Slik øker du sjansene for støtte til FOU

Foto: Nofas

Støttemidler kan hjelpe bedrifter å gjennomføre innovasjonsprosjekter. Sjansene for tildeling øker med en kvalifisert tredjepart som kjenner virkemiddelapparatet.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Det er betydelige kostnader knyttet til utvikling av ny teknologi. At midler er tilgjengelige kan ha mye å si for gjennomføring og konkurranseevne. Mange gode ideer skrinlegges på grunn av manglende finansiering og mange bedrifter går glipp av støttemidler fordi de ikke vet at de kan søke støtte.

Nofas AS hjelper privatbedrifter med å finne finansiering til forskning og utvikling (FoU), i hovedsak fra det norske virkemiddelapparatet men også forskjellige EU-midler.

– Det er krav om forskningsinnhold og -grad for å få støtte. For bedriftene er det ikke nødvendigvis lett å vite hvor grensen går. Vi kan se hvor det best passer inn—de ulike programmene har ulike krav, forklarer Dr. Scient. og Managing Consultant Emil Løvgren.

– Enkelte har ytterligere behov. Da kobler vi på strategiavdelingen.

Den strategiske rådgivningen går ut på hvordan bedriftene kan optimalisere forskning og utvikling. Mens strategisk assistanse typisk involverer kortere oppdrag består de vanlige kontraktene i mer langsiktig samarbeid.

Krever tid og kompetanse
Bedrifter kan søke støtte selv, men det betyr ikke nødvendigvis at det innvilges—selv ikke med gode innovasjonsprosjekter. Å sikre midler krever tid, kompetanse og ressurser. De fleste har mer enn nok med daglig drift. Det kan også være forvirrende å finne ut av støtteordningene.

Mange klarer ikke å skrive søknader, andre får avslag. Da er det en stor fordel å kjenne til virkemiddelapparatets kriterier. Mange års erfaring og spesialisert kompetanse gjør at Nofas lettere finner relevante støtteordninger. Nofas har en sterk fagavdeling der rådgiverne har enten Master- eller Doktorgrad innen et teknisk område.

– Vi er hele tiden oppdatert på fag, forskningsfronten og hva som finnes på markedet. Kunden skal ikke behøve å lære oss opp på fag før vi kan skrive en søknad, sier Løvgren.

Samarbeidet fungerer ved at Nofas møter med kunden, identifiserer relevante prosjekter og vurderer hvorvidt de kan kvalifisere for støtte. Mulighetene innen virkemiddelapparatet analyseres, hvilke forutsetninger som kreves og hvilken støttegrad som er mulig. Nofas tar seg av søknad, oppfølging, rapportering og orientering om mulige nye støtteordninger. I mange tilfeller er det også Nofas som strukturerer prosjektene, setter opp framdriftsplaner og utarbeider realiseringsplaner.

Ingen støtte, ingen betaling
Nofas bruker en suksessbasert honorarmodell, det vil si bedriften betaler kun dersom prosjektet blir godkjent.

Siden oppstarten i 2005 har arbeidet resultert i over 2,5 milliarder kroner i FoU-tilskudd til kundene. Deep Ocean, for eksempel, fikk innvilget 10 millioner i FoU-midler. Seks milliarder fra Innovasjon Norge utløste 15,7 milliarder til utvikling i norske bedrifter i 2014 (ifølge SSB). Et annet selskap (Ganske Enkelt AS) var ikke en gang klar over at prosjektet deres kvalifiserte til SkatteFUNN. De fikk tilsagn om rundt 1,2 millioner kroner.

– Det er et vanvittig spennende sted å jobbe, på grunn av at det er så utrolig mange interessante prosjekter som vi får være med på å forme.

En suksessfaktor, ifølge Løvgren, er å legge en langsiktig plan for hvor bedriften vil med forskning og utvikling. Han anbefaler å sette hårete mål, noe å sikte mot og ikke slippe det av syne. Da er det lettere å holde forskningsintensiteten oppe. Og når de først har fått støtte, sier selskapene at det er enda lettere å se mot disse målene.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.