Verdien av en god IP-strategi

Foto: iStockphoto

Skal du lykkes med kommersialisering av din ide er det essensielt at de immaterielle rettighetene («IP») er sikret. Dette er et av de største fortrinn man kan ha, og bedrifter bør derfor ha full oversikt over sine egne verdier og rettigheter, og ha en plan for forvaltning av disse. De største verdiene bedriften sitter på er ofte IP, og dette blir gjerne undervurdert. IP-strategien bør være en integrert del av forretningsstrategien, og inkluderer typisk en plan for hvordan IP kan brukes for å oppnå et forretningsmål. Et bevisst forhold til IP innebærer å beskytte varer og tjenester mot kopiering og etterligning, å håndheve og forsvare rettigheter, i tillegg til å sikre nye markeder. Tilsvarende er det viktig å respektere og skaffe seg oversikt over tredjeparters IP for sikre handlefrihet. Hva hvis løsningen eller varemerket som utvikles ikke kan utnyttes i viktige markeder grunnet inngrep i andres IP? Kanskje kan produktet tilpasses for å komme utenom andres rettigheter? Det er også viktig å huske at immaterielle rettigheter er nasjonale rettigheter; du bør derfor ha en plan for hvilke land du ønsker å søke beskyttelse i. En IP-strategi bør i tillegg inkludere en publiseringsstrategi – siden publisering vil kunne forhindre en senere patentering Å bygge en IP-strategi og lage en helhetlig plan for å sikre og optimere en bedrifts IP-rettigheter krever både detaljkunnskap og oversikt – og det anbefales å bruke ekspertise i form av rådgivningstjenestene som patentbyråene tilbyr.

Håkon Tysnes Kaasin
Advokat, Bryn Aarflot

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.