Fou som strategisk virkemiddel

Foto: Tommen Gram

Ved hjelp av FoU utvikler Tommen Gram emballasje som er mer bærekraftig, øker holdbarheten og reduserer matsvinn. De mener det er FoU som skiller dem fra konkurrentene.

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Emballasjeleverandøren Tommen Gram AS bruker mye ressurser på forskning og utvikling. De bruker FoU som et aktivt redskap i å hjelpe sine kunder å utvikle bedre og mer bærekraftige løsninger.

Mye av FoU-arbeidet fokuserer på økt holdbarhet av matvarer. Et eksempel er forskningsprosjektet Riktig Emballering for Redusert Matsvinn (REforReM) i samarbeid med forskningsinstituttet Nofima, BAMA og andre aktører. Prosjektet vant Optimeringsprisen for 2017.

I samarbeid med Nofima og andre aktører har også forskning på CO2-emittere gitt opp mot to-tre dagers lengre holdbarhet på laks.

– Vi jobber veldig tett med og har gode relasjoner med Nofima. FoU er egentlig et strategisk virkemiddel, en måte vi jobber med kundene på, sier Arve Solheim, salgs og markedssjef for Sjømat og Næringsmiddel hos Tommen Gram.

Bidrar til det grønne skiftet
– Akkurat FoU er det vi distingverer oss på. Vi har valgt å forsøke å være en kompetent leverandør. Vi har derfor knyttet oss opp mot forskningsaktører som hjelper oss der vi kommer til kort.

Selskapet jobber også opp mot sine markedsledende leverandører for å påvirke dem til å bruke ikke-fossile råvarer i matemballasje, for eksempel i laminat.
– Det gjør filmen litt dyrere, men det gjør CO2-avtrykket mye mer fordelaktig, forklarer Solheim.
– Markedet er ikke der ennå, men vi føler at vi er en pådriver i og med at vi rett og slett setter i gang.

Tommen Gram deltar for eksempel i det svensk-norske prosjektet PlastiCel der cellulose erstatter plast i emballasje. De er også først i verden med miljøvennlig dampsperre produsert av sukkerrør.

Ifølge Solheim er det flere norske selskaper som virkelig ønsker å ta sitt ansvar i det grønne skiftet.
– Vi jobber tett med dem og vi jobber opp mot leverandørene. Når volumet går opp, så vil prisene gå ned. Da kan det skje enorme steg i utviklingen. Da kommer det helt nye materialer på banen – nettopp fordi vi har fokus på det. Vi vil jo gjerne bidra til at utviklingen går rette veien.

Foroverlent holdning
Biologisk nedbrytbar emballasje er imidlertid ikke godt egnet for proteinholdige matvarer. Her trengs det oksygenbarriere så maten ikke forderves. Derfor kan ikke all matemballasje gjøres 100 % grønn med en gang.
– Man må jo ta skritt for skritt, man må ta i bruk nyvinningene etter hvert som de kommer, mener Solheim.
– Vi får høre at vi er en foretrukken samarbeidspartner i FoU-prosjekter fordi vi har det fokuset vi har. Det er en av de tingene vi er stolte av, at vi jobber på den måten og at vi representerer en foroverlent holdning.

Før jul inngikk BEWi Produkter AS en avtale om å kjøpe Tommen Gram.
– Både BEWi og Tommen Gram har hatt FoU som virkemiddel. Begge er fremoverlente aktører som hjelper kundene å finne løsninger. Når vi nå slås sammen blir vi en enda mer slagkraftig motor for den utviklingen. Dette gjør at FoU som virkemiddel og målet om å hjelpe kundene å få bedre og grønnere løsninger er lettere gjennomførbart nå enn før, avslutter han.