Innovative løsninger gir stor tidsreduksjon

Foto: iStockphoto

I NTI er de opptatt av at både industrien og byggenæringen utvikler seg for å være konkurransedyktige. I den industrielle revolusjonen som nå finner sted må norske bedrifter ta i bruk softwareteknologi for å effektivisere og automatisere oppgaver som var helt utenkelig for bare få år siden.

Tekst: Ann-Magrit Berge

– Firmaet byttet i fjor høst navn fra NTI CADcenter til NTI. Vi beholder NTI-navnet for å ivareta historien vår, vi startet opp i bransjen i 1945 og er fremdeles et familieselskap. Det er 270 ansatte i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Island, hvorav 52 i Norge. Alle våre kontorer har kurssenter, det største ligger på hovedkontoret i Sandvika med plass til 30 personer. Vi har også kontorer i Horten, Porsgrunn, Bergen, Ålesund og Stavanger, sier administrerende direktør Halvor Jensen.

Som selskap har vi evnet å være med på reisen fra den analoge verden til den digitale med AutoCAD på åtti- og nittitallet. Vi fortsatte over i mer avanserte 3D-løsninger på slutten av nittitallet. I dag snakker vi om avanserte modellerings og analyse verktøy, cloud-løsninger og mer integrerte løsninger med et mye større tjenestespekter. Vi arbeider kontinuerlig med produkt- og kompetanseutvikling for å forsvare vår eksistens i et marked med store endringer som går fryktelig fort.

NTI har utviklet seg til å bli et konsulentselskap som leverer konsulenttjenester til arkitekter, rådgivende ingeniører, entreprenører og byggherrer innenfor byggenæringen. Innenfor industrien er kundene ingeniørselskaper, produktutviklingsselskaper som designer og utvikler produkter innenfor maritim næring, offshore, subsea eller landbasert industri. Vi bygger konsulentvirksomheten vår opp rundt softwareløsninger fra Autodesk, og andre ledende leverandører til industrien. Egne innovative løsninger og plattformer er også viktig og med mer enn 25 egne utviklere leverer vi også egenutviklede løsninger til våre kunder.

Små og store kunder
– I Norge er veldig mye industri relatert til subsea og offshore, og mye dreier seg nå om fornybar energi og fornybare løsninger. Vi jobber i hovedsak mot SMB-markedet som er dominerende i Norge, og har fra enkeltmannsforetak til vår største kunde Norconsult med flere tusen ansatte som kjøper tjenester, kurs og løsninger fra oss. Det er også en del av vår styrke at vi evner å snu oss rundt og bruke resursene våre, enten kunden er veldig liten eller veldig stor.

Hele softwareverden er i stor endring hvor alt nå går fra å eie til og leie. Vi har derfor tatt vår egen medisin og digitalisert hele verdikjeden vår i tillegg til at vi leverer en mye større andel av konsulenttjenester og opplæring. Vi har blant annet utviklet vår egen leveransemetode som heter NTI metoden.

Jobbe og digitalisere sammen
– Vi kommer til å vokse og utvikle oss på konsulentsiden, som rådgivere og utviklere av løsninger for effektivisering av industrien og de næringene vi jobber mot. Vi skal løse reelle problemer for våre kunder. Problemforståelse er viktig, hva kan effektiviseres gjennom digitalisering og nye prosesser?

Det som kan kodes digitaliseres og det som kan digitaliseres automatiseres, det handler om effektivisering av prosesser og oppgaver.

Vi samarbeider tett med kunden, basert på behov foreslår vi løsninger og bruker teknologi og vår ekspertkompetanse for å løse utfordringene sammen med kunden. Når en av våre kunder evner å effektivisere en prosess med 92 prosent, fra en time til 5 minutter, sier det seg selv at det er uante muligheter. Hvis norske bedrifter reagerer nå, ligger alt til rette for at Norge kan være helt i front for vi er veldig godt oppdatert på teknologi i forhold til mange andre land. Klarer vi det blir vi veldig konkurransedyktige, sier Halvor Jensen.