Taleteknologi hjelper lesesvake

Foto: iStockphoto

Taleteknologi blir stadig mer utbredt, til stor hjelp for oss alle. Men for noen er det en nødvendighet.

Tekst: Gunn Iren Kleppe

Nær 30 % av befolkningen anslås å være lesesvake. Lesesvake må ikke forveksles med blinde og sterkt svaksynte som har egne løsninger som ikke kan brukes av lesesvake med dysleksi, afasi, tåkesyn og andre kognitive funksjonshemninger.
Alt skal jo digitaliseres, men en stor del av befolkningen mangler forutsetninger for å kunne lese ’det digitale’, påpeker Vibeke Stølen Andrup, markedssjef hos VoiceASP.

Forskning viser at lesing av digital informasjon stiller andre kognitive krav enn lesing av tekst på papir. Sikrer man ikke innbyggerne muligheten til å tilegne seg digital informasjon, risikerer man et digitalt klasseskille.

Det offentlige Norge er klar over dette. Likevel tilbyr under halvparten av kommunene kvalitetssikrede, brukervennlige opplesingsfunksjoner på sine hjemmesider. Majoriteten satser i stedet på at innbyggerne selv klarer å benytte seg av opplesningsfunksjoner i nettlesere og operativsystemer.

Når ansvaret for digital tilgjengelighet skyves over på brukerne, risikerer man at lesesvake ikke klarer å benytte tjenesten og dermed mister muligheten for å delta i det digitale samfunnet.
– Myndighetene bør ta det ansvaret de faktisk har, at alle innbyggerne får tilgang til digital informasjon fra det offentlige. Dette er også nedfelt i norsk lov samt i en FN-resolusjon som Norge har ratifisert, understreker hun.

LeseWEB 2.0 er en norsk løsning for opplesing av nettsider, basert på 15 års erfaring fra arbeid for lesesvake som kostnadseffektivt sikrer tilgang på digital informasjon. Løsningen koster i underkant av kr 10.000 i året for en gjennomsnittskommune.

Andrup ser det som en stor utfordring at det ikke står noe eksplisitt om opplesning i de siste forskriftene til Universell utforming av IKT og at kommunene bare følger minimumskravene. Etter at DIFI lanserte de nye retningslinjene, har flere kommuner valgt å ikke lenger tilby opplesing av sine nettsider.
– Vi kan ikke pøse på med digitalisering uten å sikre at befolkningen klarer å lese informasjonen, sier hun.

VoiceASP har derfor søkt støtte til en reell kartlegging av lesesvakes digitale forutsetninger. De søker også støtte til å utvikle en talestyrt løsning for hjemmesykepleien for å øke kvaliteten i tjenesten og mer effektiv utnyttelse av ”ubenyttet” tid.
– Vi deler Amazon og Googles forventninger om at talebaserte løsninger er det neste store innen IKT, avslutter Andrup.