Bedre prosjektgjennomføring med 3D-laserskanning og industrimåling

Foto: Big Picture

Med 3D-laserskanning og industrimåling kan man identifisere problemer før de oppstår, oppnå tids- og kostnadsbesparelser og sikre skikkelig prosjektgjennomføring.

Tekst Gunn Iren Kleppe

Ved å bruke 3D verktøy i prosjekteringsfasen kan man visualisere hele anlegg (3D visualisering), og man får i mye større grad involvert hele prosjektorganisasjonen. Dermed kan man identifisere eventuelle problemer før de oppstår og unngå kollisjoner mellom utstyr og konstruksjoner. Slik optimaliserer man anlegget og sparer tid og penger.

– Det gjør at den delen av fabrikken det skal gjøres endringer i, kan du ta med på kontoret. Du slipper å stole på gamle dokumenter, forklarer CEO og partner Pål Einar Olsen i ingeniørfirmaet Industrivisualisering AS (INVIS) – eneste firma i Nord-Norge som har spesialisert seg på 3D-laserskanning og industrimåling.

– Komponenter kan i stor grad prefabrikeres. Vi vet at de vil passe ute i felten.

Det vil si kortere gjennomføringstid og redusert nedetid.

Olsen minnes et spesielt artig eksempel: ved konstruksjon av en demning der alt av mannskap og utstyr måtte flys inn med helikopter, skannet INVIS terrenget i området. Basert på det kunne det lages nøyaktige tegninger og 3D-modeller tilpasset landskapet. Alle seksjonene kunne prefabrikeres og man kunne fly opp hele elementer. Man fikk også nøyaktig volumberegning på betongen som skulle bestilles. Dermed ble det besparelser både på logistikk og materialer.

Virtuelt løft
Hos Yara Glomfjord skulle det byttes ut et par større komponenter i syrefabrikken. Komponentene hadde stått der siden midten av 50-tallet og var omgitt av mye forskjellig. Det var derfor usikkert om de lot seg skifte ut. INVIS foretok eksakte målinger og på kontoret ble løftet foretatt virtuelt. Slik visste de eksakt hvordan det måtte gjøres i virkeligheten.

– Da kranfirmaet så oppmerkingen i asfalten der kranen skulle stå, da skjønte de at det her var godt planlagt, humrer Olsen.

Når man jobber med 22-tonns komponenter og lengste strekkavstand er 24 meter, er det greit å vite at løftet går bra før man setter i gang. Hos Yara ble nedetiden redusert med fire dager.

Å kunne bringe inn anleggene på kontoret (i en tre-dimensjonal, digital modell) resulterer i bedre planlegging og sikrer skikkelig gjennomføring. Man ser på forhånd om noe ikke vil fungere og kan ta grep for å unngå risiko.

– Det er lettere å se potensielle farer når man ser anlegg i 3D enn på en tegning, forklarer han.

Mange anvendelsesområder
Teknologien har mange anvendelsesområder. INVIS jobber i hovedsak med prosessindustri, olje og gass/offshore, kraftsektoren og havbruk.

3D-laserskanning og industrimåling brukes blant annet som underlag ved prosjektering, vedlikehold og modifikasjon av anlegg og strukturer. Med industrimåling kan det foretas dimensjonskontroll i industri og anlegg på alt fra presisjonsmåling til store stålkonstruksjoner. 3D-laserskanning kan for eksempel brukes til kartlegging av terreng og infrastruktur, dokumentasjon av industrianlegg, volum- og arealberegning.

3D-laserskannere kan fange opp små detaljer og informasjon om kompleks geometri. Det er for så vidt ingen øvre eller nedre grenser for størrelsen på objekter som kan skannes.

Det brukes høyteknologisk utstyr som laserkikkert og -skanner. 3D-laserskanning er en effektiv og nøyaktig måte å hente inn mye data på kort tid (i form av XYZ-koordinater) som så kan konverteres til en tredimensjonal digital modell.

Har all kompetansen selv
INVIS har all kompetansen i bedriften og er ikke avhengig av å leie inn tredjepart. Datafangsten gjør de selv, og samme person som innhenter informasjonen er med både i databehandlingen og også videre i prosjekteringen. Introduserer man flere grensesnitt, mener Olsen sjansene for feil og misforståelser øker. De fleste ingeniørene hos INVIS har dessuten yrkesfaglig bakgrunn. Kundene har gitt signaler om at dette fører til mer brukervennlig utførelse.

– Det er en styrke vi har, slår han fast.

Olsens erfaring er at man lettere får gjennomslag for nye prosjekter når man klarer å hjelpe industriaktører til å gjennomføre prosjekter nøyaktig i forhold til tid og kostnad. Og når man utløser forbedring hos kunden, fører det også gjerne til flere prosjekter.

Han ser lyst på fremtiden. I 2016 gjorde de mer for å synliggjøre bredden av hva som er mulig med denne teknologien. De har også deltatt mer aktivt i klynger og næringssammenslutninger i Helgeland og Bodø. Snart åpner de nytt kontor i Mo Industripark (hovedkontoret ligger i Glomfjord).

– Jeg tror potensialet er relativt stort i vår målestokk, men det er ingen ting som er sikkert før man får en ordre. Men når vi leser terrenget, er det et ganske positivt bilde vi ser nå, avslutter han.

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published.