Mange fordeler med grønne tak og vegger

Grønne vegger og tak kan utgjøre tiltak for lokal overvannshåndtering og bidra til bedre luftkvalitet og biologisk mangfold. Samtidig øker de både trivsel og eiendomsverdi.

Foto: iStockphoto

Tekst Gunn Iren Kleppe

Grønne tak og vegger kan fungere som tiltak for overvannshåndtering og bidra til å møte byggtekniske krav til overvann og blågrønn faktor. I byene gir grønne elementer økt trivsel og større biologisk mangfold. Har man leilighetsbygg med tilgang til grøntområde, øker det også eiendomsverdien.
Grønne tak finnes i forskjellige typer og tykkelser. En idé er å lage takterrasse eller å etablere blomstereng med lokale plantetyper på taket.
– Det vi har satset mest på til nå er ekstensive tak, det vil si en tynn oppbygging på cirka 3 – 4 cm, forteller prosjektingeniør Julie Trommald hos Bergknapp AS.
Sedummatter er mye brukt. En ulempe er at sedum tåler lite trakk, spesielt om vinteren. Derfor kan de ikke brukes som vanlig gressplen. Mange løser det ved å lage platting eller en sti av heller.
Sedummattene inneholder 6 – 8 arter. Noen trives på fjellet, andre ved sjøen i luft med høyt saltinnhold. Derfor vil forskjellige arter dominere alt etter område.
– Sedum er veldig motstandsdyktig mot tørke. Den kan begynne å se vissen ut og bli rødlig, men kommer det regn cirka en uke etter, så blir det helt grønt igjen, forteller hun.
Man kan også plante stauder i jordsekker eller lage kjøkkenhage i plantekasser. Mulighetene er mange for å lage en fin hage på taket.

Overvannshåndtering

En stor fordel med grønne tak er at de absorberer vann ved styrtregn.
Tynne ekstensive tak av sedum holder ikke på de største vannmengdene. Derfor har Bergknapp introdusert en ny løsning som inneholder et lag med knust leca eller lava. Her trekker vannet først gjennom sedummatten og deretter det magasinerende sjiktet. Her lagres vannet både mellom og inni partiklene.
Kommuner kan sette krav til hvor mye vann en tomt kan slippe ut på avløpsnettet. I Byggteknisk forskrift (TEK 17) står det at overvann skal håndteres på egen tomt eller filtreres ned i bakken.
– Våre produkter er jo et tiltak for lokal overvannshåndtering. Tykkelsen på leca- eller lavalaget kan variere. Om man vil ha 5 cm eller 20 cm, jo mer vann får man lagret i porene.
Et grønt tak kan også gi poeng i blågrønn faktor. Blågrønn faktor er et verktøy for å sikre blågrønne kvaliteter i uterom. Trommald informerer også om at en Norsk Standard for blågrønn faktor er under utarbeidelse.

Installasjon

– Et vanlig sedumtak kan man installere selv. Men du må følge bruksanvisningen, understreker Trommald.
Det brukes rotsikker takmembran, så det er ikke fare for lekkasje. De tykkere takene med leca og lava bør helst installeres av fagfolk. Ellers bør man ha forståelse for taktekking. Alt heises opp på taket og en spiker kan sette hull i membranen, derfor må det vises stor aktsomhet.
Foreløpig kan grønne tak med oppbygning av leca og lava kun installeres på flate tak. Sedumtak kan installeres på tak opp til 45 grader.
Grønne tak og vegger kan etableres både på nye og eksisterende bygg. Sedum veier kun 50 kg/m2 vannmettet, så et grønt tak kan installeres på nesten alle bygg.
– Vi tilbyr vedlikehold på alle sedumtak vi leverer. Ikke at det er så fryktelig mye jobb, men det må gjøres, påpeker Trommald.
De første årene bør takene vedlikeholdes en til to ganger i året, men når plantene har fått godt feste er en gang i året nok.

Grønne vegger sender SMS

Bergknapp tilbyr to forskjellige typer grønne vegger. Den ene er et fleksipanel med en prefabrikkert pute med planter som kan monteres direkte på vegg.
– Der er det automatisk vanningssystem. Hvis noe er galt, får man SMS-varsel. De blir kontinuerlig overvåket—hvis kunden vil. Ellers må man overvåke mer selv, sier Trommald.
Den andre typen består av en wirevegg med slyngplanter der veggen dekkes over tid. Det finnes forskjellige typer systemer og du kan bruke de plantene du vil.
– Mulighetene er store, det er kun fantasien som setter grenser.
I urbane områder kan plantene plantes i kasse. Da kan man like gjerne bruke kasser der vannet lagres før det filtreres ned i grunnen eller slippes ut på nettet. Eller man kan bruke dem som vannreservoar, med tanke på perioder med tørke.
– Vi tilbyr mange forskjellige typer grønne vegger, vi har også mosevegg. Mosen leveres på rull og festes direkte på vegg. De trives ofte hvor det er høy luftfuktighet. De kan man etablere på nordvendte vegger, forteller Trommald.
Etterspørselen på grønne tak og vegger er økende.
– Det er veldig moro å være med på å skape mer bærekraftig utvikling for byene. Man reduserer jo skader ved styrtregn og flom, avslutter hun.

 

Julie Trommald. Foto: Tekna