Nå får leiemarkedet hjelp til grønnere valg

Leietakere blir stadig mer opptatt av bærekraft, men sliter med å stille de riktige kravene. Nå kommer kunnskapspakken som hjelper næringsmegler, utleier og leietaker til å bli enige om hva bærekraftige leiearealer er.

LINK Arkitekturs kontorbygg i Kirkegata 4 er totalrenovert for å tilpasse til LINKs arbeidsmåter og verdier, med mål om å tilføre minst mulig nytt. Foto: Hundven Clements Photo.

På dagens høstkonferanse for næringsmeglere lanserer Grønn Byggallianse en fersk kunnskapspakke om bærekraftig kontorleie.

Arbeidet er gjort i samarbeid med Enova og med innspill fra sentrale næringsmeglere og Norsk Eiendom.

– Totalombygging for hver ny leietaker er ikke bærekraftig og passer ikke for leietakere eller utleiere som er opptatt av miljø og klima. Samtidig syns mange det er krevende å vite hva man bør etterspørre av kvaliteter og dokumentasjon ved leie, sier daglig leder i Grønn Byggallianse Katharina Th. Bramslev.

Med den nye kunnskapspakken får markedet derfor etterlengtet veiledning i å bestille lokaler som er bra for både helsa, miljøet og lommeboka.

I kunnskapspakken vurderes også kostnader ved ulike kravsnivåer og BREEAM-krav i sammenheng med valgfrie spesifikke leietakerkrav.

– Leietakere har stor påvirkning på byggs energi- og klimafotavtrykk. Vi ønsker at leietakere og utleiere sammen utnytter potensialet til å finne grønnere løsninger, og derfor støtter vi denne kunnskapspakken, sier seniorrådgiver i Enova Anders Solem.

Næringsmeglerne har vært tett involvert

Arbeidet er gjort i tett samarbeid med næringen. Cushman & Wakefield Realkapital, Akershus Eiendom, Malling & co, CBRE, Forum for Næringsmeglere, Norsk Eiendom og Digitaliseringsdirektoratet har gitt innspill.

– Kunnskapspakken vil hjelpe næringsmeglere å sikre at våre kunder kan ta mer bærekraftige valg, og bidra til at vi kan gjøre vår del av innsatsen for å få ned utslipp og avfall i næringen, sier leder for leietakerrådgivning i Cushman & Wakefield Realkapital Tor Svein Brattvåg.

– Mange næringsmeglere ønsker å bistå leietakerne og utleierne med riktige miljøkrav, men sliter med å finne frem i jungelen. Dette blir et nyttig verktøy for både leietaker, utleier og næringsmeglere, sier Rikke Bergheim Wataker, leder av Forum for Næringsmeglere.

Hjelp til både store og små leietakere

Kunnskapspakken inneholder en veileder som kan benyttes ved søk etter og for å gi tilbud på bærekraftige arealer.

I tillegg inneholder den funksjons- og dokumentasjonskrav i klipp-og-lim-format som meglerne kan velge å bruke i sine skreddersydde kravspesifikasjoner.

Små leietakere som søker nye lokaler uten hjelp av megler vil dessuten finne en standard kravspesifikasjon for leie av mindre kontorarealer.

– Det må bli enklere å ta grønne valg. Særlig leietakerskifter, hvor ny leietaker ønsker ny stil eller en endret utforming av lokalene, har vært et hodebry for utleiere for å oppnå bærekraft ved ominnredning og tilpassing av lokalene. Denne kunnskapspakken gir konkrete og praktiske råd som vil gjøre det enklere for leietaker og utleier å nå sine miljøambisjoner, sier adm. dir. i bransjeforeningen Norsk Eiendom, Tone Tellevik Dahl.

Lager kurs for meglere

Grønn Byggallianse vil utover høsten tilby kurs i bruk av kunnskapspakken, i samarbeid med Forum for Næringsmeglere.

Målgruppen er både byggeiere og næringsmeglere, for å bidra til gode leieprosesser basert på felles kunnskap om hva som er bra for både leietakere og miljøet.

Klar for å komme i gang? Finn kunnskapspakken her.